عشقم

دوست دختر قدیمم چه کارا که نکردیم دمش گرم برام سنگ تموم گذاشت یادش بخیر ساجده جان دمت گرم منتظر عکس کسش باشید میفرستم براتون
این آلبوم تصویری ندارد .